Powrót do informacji ogólnych o aktualnościach

Badanie TNO potwierdza wcześniejsze ustalenia- Włókiennicze pokrycia podłogowe ograniczają ilość cząstek stałych w powietrzu wewnętrznym

31 października 2011

Holenderska Organizacja Stosowanych Badań Naukowych (Netherland's Organisation for Applied Scientific Research - TNO) zakończyła badanie wyjaśniające w zakresie związku między cząstkami stałymi w powietrzu wewnętrznym a obecnością miękkich lub twardych pokryć podłogowych. Jednym z ustaleń badania był fakt, że włókiennicze pokrycia podłogowe absorbują z powietrza większą ilość cząstek stałych niż ich twarde odpowiedniki. Wynika to z większej mikropowierzchni pokryć miękkich oraz lepszej styczności między ich powierzchnią a powietrzem. W rezultacie obecność włókienniczego pokrycia podłogowego może ograniczać stężenie lotnych cząstek stałych w pomieszczeniach.

Badanie wyjaśniające przeprowadzono w imieniu producenta dywanów, Desso, który opracował już produkt służący ograniczeniu stężenia cząstek stałych w powietrzu wewnętrznym. Przeważająca liczba ludzi spędza większość czasu w pomieszczeniach, przez co narażeni są na nadmierne stężenia cząstek stałych, które mogą na wiele sposobów wpływać na ludzkie zdrowie.

Brak prawodawstwa
Badanie prowadzone było pod kierownictwem dr. Jana Duyzera z TNO. Jego zdaniem "Ani Europa ani Stany Zjednoczone nie mają wdrożonego prawodawstwa w zakresie jakości powietrza wewnętrznego w związku z cząstkami stałymi. Jest to znamienne, ponieważ szczególnie w Europie Północno-Zachodniej ludzie większość czasu spędzają w pomieszczeniach".

Raport z badania potwierdza, że stężenie lotnych cząstek w budynkach i domach z miękkimi pokryciami podłogowymi jest mniejsze niż w porównywalnych przestrzeniach z pokryciami twardymi. Dr Duyzer dodaje: "Stopień ograniczenia stężenia w poszczególnych przypadkach w wyniku obecności pokrycia podłogowego zależy od zastosowanego systemu wentylacji. Jednak w większości przypadków ograniczenie to jest znaczące".

Chmura kurzu
W ubiegłym roku firma Desso wprowadziła na rynek dywan AirMaster, który ma za zadanie ograniczać resuspensję - proces, w którym cząstki osadzone w podłożu uwalniane są do powietrza w wyniku ruchu powietrza - oraz wirowanie cząstek kurzu. Członek Zarządu firmy Desso, Alexander Collot d'Escury, stwierdza: "Uderzające jest to, że decydujemy się spędzać znaczną część naszego czasu w chmurze kurzu - zarówno w domu, jak i w biurze. Można tego uniknąć, dlatego opracowaliśmy w tym celu wykładzinę w płytce AirMaster.
"Wykładzina AirMaster ogranicza stężenie cząstek stałych w powietrzu wewnętrznym nawet ośmiokrotnie skuteczniej niż podłoża twarde oraz czterokrotnie lepiej niż standardowy dywan". Poprzednie badanie zlecone przez firmę Desso, a przeprowadzone przez niezależny niemiecki instytut testowy GUI, potwierdza te ustalenia.

Przegląd literatury i ekspertów
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) jest również bardzo zainteresowana jakością powietrza. Oczywiste było to już w 2006 r., kiedy agencja ONZ wezwała rządy na całym świecie do poprawy jakości powietrza w głównych miastach.

W raporcie opublikowanym we wrześniu 2011 r. organizacja oszacowała, że każdego roku śmierć w wyniku wdychania cząstek stałych ponoszą dwa miliony ludzi. Badanie wyjaśniające TNO obejmowało przegląd literatury oraz różnorodne wywiady z ekspertami, w tym epidemiologami, lekarzami, alergologami i pracownikami publicznej służby zdrowia.

Alexander Collot d'Escury dodaje: "Jesteśmy bardzo zadowoleni, że to badanie TNO potwierdziło zasadę, nad którą pracujemy: włókiennicze pokrycia podłogowe pomagają ograniczać stężenie cząstek stałych w powietrzu wewnętrznym".

Badanie TNO, zatytułowane "Oriënterend onderzoek naar het effect van Desso AirMaster tapijt op de blootstelling aan fijnstof in het binnenklimaat" (Badanie wyjaśniające w zakresie wpływu wykładziny Desso AirMaster na ekspozycję na cząstki stałe w pomieszczeniu) jest dostępne na prośbę w firmie Desso - zob. szczegóły poniżej.

TNO to jedna z największych niezależnych organizacji badawczych w Europie. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.tno.nl.

  • Poleć tę stronę
  • twitter
  • linkedin
  • facebook
  • email