Powrót do informacji ogólnych o aktualnościach

Na astmę choruje około 300 milionów osób na świecie. W Światowym Dniu Astmy 2012 Desso zwraca uwagę na ryzyko, jakie stwarzają cząsteczki pyłów w powietrzu.

28 kwietnia 2012

W Światowym Dniu Astmy 1 Maja 2012 europejski producent wykładzin DESSO będzie zwracał uwagę na globalny problem: słaba jakość powietrza w wielu domach i obiektach użyteczności publicznej.

Nadmierna ilość cząsteczek pyłu i cząstek stałych w powietrzu wewnątrz pomieszczeń może powodować poważne zagrożenie dla zdrowia, szczególnie dla osób cierpiących na astmę. Astma jest problemem globalnym, a jej skutki są odczuwane przez ponad 300 milionów ludzi1 na całym świecie. W 2011 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podniosła alarm informując, że ponad 2 miliony ludzi1 umiera każdego roku wskutek zanieczyszczonego powietrza, znajdującego się wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Powietrze wewnątrz pomieszczeń
Collot d'Escury:  "W domu, w biurach, w szkołach i innych budynkach użyteczności  publicznej, jakość powietrza jest często poniżej wymaganych standardów. Nadmierna ilość pyłu w pomieszczeniu odgrywa decydującą rolę." Badania przeprowadzone przez WHO w 1100 miastach na całym świecie pokazują, że w skali roku znaczna większość społeczeństwa jest narażona na ekspozycję pyłu zawieszonego w powietrzu (PM10),  która zdecydowanie przekraczaja wymagane normy ustalone przez WHO1. Desso zobowiązało się do wpływania na poprawę ludzkiego zdrowia i dobrobytu. Dla Desso, Światowy Dzień Astmy stwarza wielką szansę, aby zwrócić uwagę na powagę sytuacji i, co ważniejsze, do przedstawienia rozwiązań.

Wskazówki dotyczące poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach
1. Podejmij środki zapobiegawcze decydując się na wykładziny podłogowe, które pochłaniają kurz, a nie uwalniają go. Innymi słowy, należy wybrać wykładzinę dywanową;
2. Regularnie używaj odkurzacza o dużej mocy, ze szczotką i filtrem HEPA;
3. Utrzymaj właściwy poziom wilgotności (pomiędzy 30% a 50%);
4. Wykorzystaj siły natury, aby utrzymać czyste powietrze w pomieszczeniach: kup rośliny;
5. Zainwestuj w skuteczne filtry powietrza HEPA w celu oczyszczania powietrza w pomieszczeniach i upewnij się, że filtry są regularnie sprawdzane i wymieniane.

Odpowiedź na sytuację kryzysową
Wracając do 2010 roku, obawy o jakość powietrza wewnątrz budynków spowodowały, że Desso opracowało wykładzinę AirMaster. Ta rewolucyjna wykładzina dywanowa jest osiem razy bardziej skuteczna w absorpcji i zatrzymywaniu cząsteczek pyłu niż twarde podłogi oraz cztery razy bardziej skuteczna niż standardowe wykładziny dywanowe2, jak wykazano w badaniach przeprowadzonych przez niezależny niemiecki Instytut Testowania GUI. Oznacza to, że AirMaster znacząco poprawia jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń, zmniejszając ryzyko problemów zdrowotnych. Collot d'Escury: "Już w 2005 roku, DAAB, niemiecki fundusz na rzecz astmy, potwierdził, że stosowanie wykładzin dywanowych w pomieszczeniach zamkniętych zmniejsza stężenie pyłów w powietrzu3."

Ludzie spędzają 90% swojego życia w pomieszczeniach
Dobra jakość powietrza wewnątrz budynków jest istotna, gdyż ludzie spędzają większość dnia w pomieszczeniu. Na przykład, ludzie o pełnym wymiarze czasu pracy spędzają średnio 1880 godzin w biurze rocznie. Collot d'Escury: "W ostatnich latach zwróciliśmy również uwagę na zagrożenie spowodowane złą jakością powietrza wewnątrz budynków szkolnych. Fakt, że dzieci spędzają większą część swojego czasu w środowisku, które jest  niezdrowe nie może wróżyć nic dobrego." Desso zainstalowało już wykładzinę AirMaster w wielu europejskich szkołach. Ściśle współpracuje również z organizacjami Frisse Scholen, Gezonde Scholen i Vitaal Lokaal, które są zobowiązane do zapewnienia zdrowego środowiska w szkołach. "Odpowiedź była bardzo entuzjastyczna. To nie może być prostsze: powietrze w klasach staje się czystsze, przyczyniając się do stworzenia lepszych warunków do nauki. Dla dzieci i nauczycieli chorujących na astmę lub posiadających inne problemy układu oddechowego, jest to jak powiew świeżego powietrza."

W celu uzyskania szczegółowych informacji o AirMaster, zapraszamy na www.desso.com oraz www.desso-airmaster.com

1) Żródło: Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)

2)Źródło: Testy przeprowadzone przez GUI, w których DESSO AirMaster® był porównywany do standardowego twardego pokrycia podłogi PCV i standardowej wykładziny dywanowej pętelkowej.

3) Źródło: badanie przeprowadzone przez Deutsche Allergie- und Asthmabund e.V. w 2005 roku.

  • Poleć tę stronę
  • twitter
  • linkedin
  • facebook
  • email