Powrót do informacji ogólnych o aktualnościach

Desso wygrywa nagrodę Guardian Sustainable Business Award for Waste and Recycling (Nagroda Strażnika Zrównoważonego Biznesu w kategorii Odpadów i Recyklingu)

30 maja 2012

29 maja Desso, wiodący europejski producent wykładzin dywanowych i nawierzchni sportowych, zdobył nagrodę Guardian Sustainable Business Award 2012 (Nagroda Strażnika Zrównoważonego Biznesu 2012) w kategorii Odpadów i Recyklingu za realizację  zasad Cradle to Cradle®  w swojej strategii biznesowej. Przeciwnikami zakwalifikowanymi do tej samej kategorii były dwie inne firmy: BAM Nuttall oraz Coca-Cola Enterprises.

"To jest fantastyczne zwieńczenie całej ciężkiej pracy, którą pracownicy Desso włożyli w przekształcenie naszej firmy", mówi Stef Kranendijk, CEO Desso. "Jestem szczególnie zadowolony, ponieważ Guardian Sustainable Business Awards uznaje rozwiązania, które mają realny wpływ i spojrzenie na modele biznesowe i mogą być powielane. Odkryliśmy, że strategia Cradle to Cradle® zwiększa nasze zyski i innowacyjność, ale również pomaga nam radzić sobie z najpilniejszymi wyzwaniami środowiska, z którymi zmierzamy się jako społeczeństwo. Mamy nadzieję, że model Cradle to Cradle® zostanie przyjęty przez innych, żebyśmy mogli wspólnie osiągnąć więcej, wykraczając poza zrównoważony rozwój. "1)

"Odchodzimy od gospodarki liniowej "brać, robić i wyrzucać"  w stronę modelu gospodarki cyklicznej", dodaje Kranendijk. "Jak oszacowano w nowym raporcie Ellen MacArthur Foundation, stanowi to szansę gospodarczą w wysokości do 630 miliardów dolarów rocznie w Europie lub prawie 4% rocznego PKB Unii Europejskiej."

Od 2008 roku Desso wprowadziło strategię Cradle to Cradle® do swojego modelu biznesowego, w którym to tworzy produkty nadające się do demontażu i recyklingu. Celem Cradle to Cradle® jest przeprojektowanie sposobu tworzenia rzeczy, aby nasze produkty składały się z pozytywnie określonych 2) materiałów, które mogą być odzyskane do podstawowych surowców.

W 2010 roku Desso otrzymało Srebrny certyfikat Cradle to Cradle® dla całego produktu - płytki dywanowej z nowym podłożem Desso EcoBase®. Ze względu na swój innowacyjny skład, którego podstawą są poliolefiny, Desso EcoBase® całkowicie nadaje się do recyklingu we własnym procesie produkcyjnym Desso.

Płytki dywanowe z podlożem Desso EcoBase® osiągnęły poziom 97% zawartości materiałów pozytywnie zdefiniowanych. 3)

Desso stworzyło również program TakeBack™, aby odbierać zużyte wykładziny dywanowe (wszystkie, które nie zawierają PCV) i poddawać je recyklingowi.

Celem Desso jest aby do 2020 roku wszystkie produkty były projektowane zgodnie z zasadami Cradle to Cradle®, a większość energii wykorzystywanej do produkcji pochodziła ze źródeł odnawialnych.

Stef Kranendijk będzie wypowiadał się na temat strategii zrównoważonego rozwoju firmy na konferencji Green Corporate Energy Conference w Londynie, 27 czerwca 2012, gdzie będzie udzielał wywiadu dla ekologa i autora John'a Elkington. 4)

1) Raport Towards the Circular Economy: Gospodarcze i biznesowe uzasadnienie przyspieszonych przemian, został ogłoszony w styczniu 2012 roku przez Dame Ellen MacArthur założycielkę Ellen MacArthur Foundation, na szczycie WEF w Davos. Stef Kranendijk, prezes Desso był jednym z prelegentów tego wydarzenia. 
Pełna wersja raportu dostępna jest pod adresem:http://www.ellenmacarthurfoundation.org/

2) Pozytywnie zdefiniowane = wszystkie składniki zostały oznaczone jako zielone (optymalne) lub żólte (dopuszczone) zgodnie z kryteriami oceny Cradle to Cradle® .

3) Zobacz powyższy przypis nr 2.

4)  http://www.greencorporateenergy.com/2012/

  • Poleć tę stronę
  • twitter
  • linkedin
  • facebook
  • email