Cradle to Cradle®

Prowadzenie firmy zgodnie z metodą Cradle to Cradle® oznacza wyjście poza schemat uważany przez większość graczy za model zrównoważonego rozwoju.

Do 2020 roku wszystkie wykorzystywane przez nas materiały mają być wolne od potencjalnie szkodliwych toksyn (niektóre składniki chemiczne, mimo że są dopuszczone przez przepisy prawne, nie są wystarczająco bezpieczne, aby mogły zostać zakwalifikowane do stosowania w modelu Cradle to Cradle®). Będziemy używać energii ze źródeł odnawialnych, natomiast towary będą projektowane tak, aby mogły być odbierane po zużyciu, a pozyskany materiał będzie wykorzystywany w produkcji nowych rozwiązań wysokiej klasy. W ten sposób zniknie konieczność wykorzystywania zasobów naturalnych w celu sprostania rosnącemu popytowi.

Wizja ta zakłada zatem rozwój firm i ludzi, jednocześnie mając na uwadze delikatny ekosystem planety i jej ograniczone zasoby. Strategia uwzględnia trzy globalne wyzwania: toksyczność materiałów, zmiany klimatyczne i niedobór bogactw naturalnych.

Celem jest również uzyskanie pewności, że wszystkie nasze działania mają pozytywny wpływ na zdrowie człowieka.

Oto pięć kryteriów, których musi przestrzegać firma Desso i inne przedsiębiorstwa stosujące model Cradle to Cradle®:

Desso Material health

1) Materiały bezpieczne dla zdrowia - uzyskanie pozytywnej oceny wszystkich składników chemicznych produktów (ocena optymalna/zielona lub dopuszczalna/żółta). Są one analizowane na podstawie zestawu kryteriów dotyczących środowiska i zdrowia ludzkiego. Wszelkie składniki sklasyfikowane jako czerwone (wysokie zagrożenie) lub szare (brak możliwości oceny) powinny być stopniowo wycofywane z użycia i zastępowane.
Firma Desso spełniła to kryterium dzięki nowemu rozwiązaniu DESSO EcoBase® dla podłoży. Zawiera ono warstwę opartą na poliolefinie, która w 100% podlega bezpiecznemu recyklingowi w naszym procesie produkcyjnym. Wykładziny w płytkach z podłożem DESSO EcoBase® otrzymały srebrny certyfikat Cradle to Cradle® za osiągnięcie poziomu aż do 97% pozytywnie zdefiniowanych materiałów (kolor zielony lub żółty).

Material Reutilization

2) Ponowne wykorzystanie materiałów - zdolność określenia grupy materiałów, które można ponownie wykorzystać po otrzymaniu produktu zużytego od klienta. Są one używane jako składniki uzdatniające w produkcji przemysłowej (strefa techniczna) lub jako nawóz (biosfera).

Sednem filozofii Cradle to Cradle® jest maksyma: "odpady to pożywienie". W przypadku wykładzin firma Desso opracowała technologię odzyskiwania produktów i recyklingu lub ponownego wykorzystywania materiałów.

Obecnie odbieramy zużyte wykładziny od klientów i konkurencji, a następnie oddzielamy przędzę i inne włókna z podłoża, w ten sposób produkując dwie główne grupy materiałów, które nadają się do przetworzenia. Po zakończeniu dodatkowego etapu oczyszczania przędza (o wymaganym stopniu czystości) jest zwracana wytwórcom na potrzeby produkcji nowej przędzy. W całym procesie potrzebny jest nowy materiał, który wypełni ubytki i niedobory. Podkład bituminowy jest przetwarzany na cenny surowiec, który znajduje zastosowanie w drogownictwie oraz jako pokrycie dachów. Wszystkie elementy nienadające się do ponownego przetworzenia są wykorzystywane jako paliwa wtórne w przemyśle cementowym.

W przypadku przędzy poliamid 6 proces ten odbywa się w firmie Aquafil będącej jednym z naszych dostawców przędzy. Firma Aquafil opracowała w swoim zakładzie regeneracji zastrzeżoną technologię ciągłego przerabiania odzyskanych od konsumentów włókien dywanowych z poliamidu 6 na nową przędzę poliamidową.

Desso Renewable energy

3) Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych - jedną z trzech głównych zasad modelu Cradle to Cradle® (dwie inne to "Odpady to pożywienie" oraz "Promowanie naturalnej różnorodności") jest korzystanie z energii słonecznej, a zatem używanie w jak największym stopniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W ten sposób firmy stosujące model Cradle to Cradle®, takie jak Desso, mają pewność, że znaczna część ich działań i wytworzonych produktów ma pozytywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

W latach 2007-2001 firma Desso ograniczyła emisję CO2 o 50% dzięki zwiększonemu zużyciu "zielonej" energii (głównie z hydroelektrowni i biomasy). Ponadto dachy siedzib firmy Desso pokrywa 25 tys. m2 ogniw słonecznych. Przedsiębiorstwo zamierza przestawić się na wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł do 2020 roku.

Desso Water Stewardship

4) Gospodarowanie wodą - firmy, które chcą podążać tą drogą, powinny wykazać, że wykorzystują zasoby wodne w odpowiedzialny i efektywny sposób oraz że woda ściekowa wypuszczana z fabryk do lokalnych rzek jest maksymalnie czysta.

Desso social responsibility

5) Odpowiedzialność społeczna - firmy powinny wykazać, że spełniają najsurowsze wymogi dotyczące odpowiedzialności w stosunku do pracowników i dbają, aby dostawcy nie naruszali tych zasad. Firma Desso zobowiązała się przestrzegać standardów SA8000 ustalonych przez organizację pozarządową Social Accountability International (SAI). Są to pierwsze podlegające audytowi standardy certyfikacji społecznej, które określają zasady i procedury chroniące podstawowe prawa pracowników.

  • Poleć tę stronę
  • twitter
  • linkedin
  • facebook
  • email