Gospodarka o obiegu zamkniętym

Gospodarka światowa jest oparta na liniowej zasadzie „weź, użyj i wyrzuć”, która jest obecnie zagrożona ze względu na ograniczoną dostępność surowców naturalnych w obliczu rosnącego popytu, zmian klimatycznych i toksyczności materiałów.

Desso circular economy

 
W najbliższych dekadach rozwój gospodarczy krajów Azji, Ameryki Łacińskiej i Bliskiego Wschodu umożliwi wyjście z ubóstwa około trzem miliardom ludzi, co prawdopodobnie doprowadzi do zwiększenia popytu na towary wśród nowych przedstawicieli klasy średniej.

Jeżeli jednak nie zostanie opracowany korzystny dla środowiska model biznesowy uwzględniający bardziej odpowiedzialne zarządzanie surowcami, nasza planeta nie będzie w stanie wytrzymać gwałtownego zwiększenia aktywności gospodarczej i skali eksploatacji bogactw naturalnych.

Alternatywą jest gospodarka o obiegu zamkniętym - system zaprojektowany tak, aby samoczynnie odnawiał się i regenerował.

Firma Desso i jej model gospodarki o obiegu zamkniętym oparty na metodzie Cradle to Cradle® w odpowiedni sposób wykorzystują tę nowatorską strategię przemysłową. W nowym raporcie pt. Towards the Circular Economy: Economic and business rationale for an accelerated transition1) opracowanym w styczniu 2012 roku pod kierunkiem Ellen MacArthur, założycielki fundacji Ellen MacArthur Foundation, stwierdzono, że gospodarka o obiegu zamkniętym "zastępuje koncepcję »końca życia« odbudową, zmienia nastawienie w stronę wykorzystania odnawialnych źródeł energii, odchodzi od stosowania toksycznych chemikaliów, które uniemożliwiają ponowne wykorzystywanie materiałów, a także ma na celu eliminację odpadów poprzez doskonalsze projektowanie materiałów, produktów, systemów i modeli biznesowych".

W tym samym raporcie, przygotowanym wspólnie z firmą McKinsey & Co., obliczono, że dzięki przejściu do gospodarki o obiegu zamkniętym przemysł w Unii Europejskiej mógłby zaoszczędzić kwotę rzędu 630 mld dolarów (464 mld euro), czyli prawie 4% rocznego PKB.

Część druga tego raportu1) opracowana przez fundację Ellen MacArthur i firmę McKinsey w 2013 roku jest poświęcona wpływowi modeli o obiegu zamkniętym na branżę produktów dla klientów indywidualnych. Z raportu wynika, że tylko w tym sektorze wartość potencjalnych oszczędności sięga 700 mld dolarów (516 mld euro) .

Firma Desso jest pionierem w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym, dlatego jest obiektem zainteresowania fundacji Ellen MacArthur i innych instytucji.

„Z zadowoleniem obserwujemy coraz większe zainteresowanie modelem gospodarki o obiegu zamkniętym jako nowym, skutecznym sposobem rozwoju działalności przedsiębiorstw i całego społeczeństwa. Firma Desso od pięciu lat realizuje kompleksowy program zmierzający do przekształcenia modelu biznesowego. Jest on bezpośrednio związany z naszą główną wizją, która polega na dostarczaniu produktów korzystnie wpływających na zdrowie i samopoczucie użytkowników oraz stan środowiska naturalnego”.

Alexander Collot d'Escury (CEO Desso Group)

W 2013 r. przedstawiciele firmy Desso wzięli udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos-Klosters, aby omówić zalety gospodarki o obiegu zamkniętym z liderami przedsiębiorstw, państw i organizacji pozarządowych. Debata będzie kontynuowana podczas kolejnych spotkań ŚFE w 2013 oraz innych konferencji na całym świecie.

 

1) Oba raporty są dostępne w Internecie pod adresem http://www.ellenmacarthurfoundation.org/

  • Poleć tę stronę
  • twitter
  • linkedin
  • facebook
  • email