Główne wartości

Różnorodność wśród pracowników jest jednym z naszych największych atutów, ponieważ wzbogaca działalność pod wieloma względami.

W przypadku międzynarodowych przedsiębiorstw niezbędny jest jednak element spajający działania. W naszej firmie tym fundamentem jest sześć głównych wartości, które działają jak korporacyjne spoiwo łączące wszystkie elementy.

Główne wartości


Są to wartości przewodnie, które wyznaczają kierunki długoterminowej strategii i sposób realizacji celów. Stanowią one stały element codziennej pracy i procesów podejmowania decyzji. Uważamy, że wartości te wyróżniają nas na tle konkurencji. Jesteśmy dumni z naszych wartości!

1. Koncentracja na kliencie

Angażujemy się w pełni w to, co dobre dla naszych klientów. Chcemy, aby klienci do nas wracali i polecali nas innym. Aby potwierdzić naszą reputację i wiarygodność, stosujemy hasło "The Floor is Yours" ("Podłoga jest Twoja") podkreślające fakt, że oczekiwania klientów są zawsze w centrum naszych działań i uwagi.

W codziennej pracy koncentrujemy uwagę na klientach poprzez:

 • najlepszy w swojej klasie łańcuch dostaw;
 • brak kompromisów pod względem jakości produktów, rozwiązań i usług;
 • badanie i pełne zrozumienie wybranych rynków;
 • opracowywanie nowych rozwiązań dzięki współpracy z najlepszymi architektami i projektantami za pośrednictwem wyjątkowej platformy Circles of Architects®;
 • współpracę z klientami opartą na długofalowym partnerstwie z korzyścią dla obu stron;
 • rozumienie wpływu naszych decyzji biznesowych na klientów;
 • spełnianie obietnic i zobowiązań.

2. Zdrowy rozsądek

Wybieramy najprostszą i najszybszą drogę do realizacji celów, zachęcając wszystkich pracowników, aby efekty ich pracy opierały się na podejściu zdroworozsądkowym. Kluczem jest znajdowanie optymalnych rozwiązań i pomysłów, dzięki którym możemy rozwijać się maksymalnie szybko. Polegamy na cennym doświadczeniu i wiedzy naszych pracowników, wykorzystując ich wiedzę w codziennej działalności.

3. Integralność

Wierzymy, że zaufanie jest podstawą dobrego funkcjonowania firmy, dlatego uznajemy integralność za jedną z podstawowych wartości. Chodzi o otwartość, szczerość i szacunek w stosunku do współpracowników, klientów i udziałowców.

4. Duch przedsiębiorczości i ambicja

Nigdy nie spoczywamy na laurach. Prowadzenie firmy bywa trudne - trzeba stale przystosowywać się do szybko zmieniającego się otoczenia, aby spełniać oczekiwania klientów i skutecznie zdobywać nowe rynki. Przedsiębiorcy szybko się uczą, podejmują ryzyko i są żądni sukcesu, sprawnie wyszukując nowe możliwości i rozwijając kwalifikacje. W firmie Desso uważamy, że każdy może rozwijać ducha przedsiębiorczości, dlatego jest to jedna z naszych głównych wartości. Ducha przedsiębiorczości połączyliśmy z ambicją, ponieważ oczekujemy, że pracownicy będą udoskonalać swoje najlepsze pomysły i wcielać je w życie.

5. Aktywność i niezależność pracowników

Najlepszy sposób zwiększenia zaangażowania pracowników to okazywanie im zaufania i przekonania, że podejmują odpowiednie decyzje. Wartość tę nazywamy "aktywnością i niezależnością pracowników", co oznacza, że każda osoba w Desso jest odpowiedzialna za uzyskanie najlepszych wyników, rozwijanie umiejętności, owocną współpracę z kolegami, wdrażanie nowych pomysłów i rozwiązań, a także za zapał, energię i kreatywność w całej organizacji.

6. Odpowiedzialność społeczna i model Cradle to Cradle®

Społeczna odpowiedzialność biznesu ma dla nas istotne znaczenie. Obejmuje odpowiedzialność wobec ludzi, zysków i naszej planety. Dzięki zasadom Kreatywności i Funkcjonalności oraz metodzie Cradle to Cradle® tworzymy nowy model firmy. Jesteśmy przekonani, że okaże się on wartościowy dla klientów, udziałowców, społeczeństwa i przyszłych pokoleń, sprzyjając zdrowiu i dobremu samopoczuciu.

Każdego dnia manifestujemy naszą odpowiedzialność społeczną poprzez:

 • szacunek dla kultury, tradycji i zasad panujących w krajach, w których prowadzimy działalność,
 • szczerą i otwartą komunikację z partnerami i klientami,
 • odważne wyrażanie własnych opinii,
 • przyjęcie osobistej odpowiedzialności za nasze działania,
 • wykonywanie zadań uczciwie i zgodnie z zasadą integralności,
 • informowanie o postępach we wdrażaniu modelu Cradle to Cradle®.

Już w 2008 roku podjęliśmy starania, aby do roku 2020 wszystkie produkty były projektowane zgodnie z zasadami modelu Cradle to Cradle®. Koncepcja ta, czerpiąca inspiracje z odwiecznego cyklu przyrody, stawia wymóg stosowania materiałów i projektowania w sposób bezpieczny dla środowiska i ludzi.

 • Poleć tę stronę
 • twitter
 • linkedin
 • facebook
 • email