Strategia biznesowa DESSO

Naszą misją jest tworzenie wyjątkowych produktów, które poprawiają jakość życia w zamkniętych pomieszczeniach i pozytywnie wpływają na zdrowie, samopoczucie i warunki pracy.

Misję tę napędza innowacyjny program oparty na trzech filarach:
Kreatywności, Funkcjonalności oraz metodzie Cradle to Cradle®. Chcemy, aby do 2020 roku wszystkie nasze produkty były opracowywane zgodnie z zasadami Cradle to Cradle®, co ułatwi przejście od liniowego modelu typu "weź, użyj i wyrzuć" do gospodarki o obiegu zamkniętym. Produkty są projektowane tak, aby można je było zdemontować po zużyciu, a materiał ponownie wykorzystać i przetworzyć. Pozwala to zwiększyć zyski i zabezpieczyć się przed brakiem zasobów w przyszłości, a także sprostać wysokim standardom odpowiedzialności za środowisko.

Nasze wartości, kodeks postępowania i zasady ładu korporacyjnego określają reguły prowadzenia biznesu, wyznaczając w ten sposób ramy naszej działalności. Strategia biznesowa zakłada, że staniemy się czołowym dostawcą wykładzin dywanowych na wszystkich rynkach i w różnych segmentach klientów. Osiągamy ten cel, skupiając się na perfekcji wykonania, innowacyjności, rozwoju geograficznym, współpracy z partnerami i skutecznej komunikacji.

Nasze kierownictwo stawia ciekawe cele, motywując pracowników do dynamicznych działań, aby łatwiej było im sprostać ambitnym wyzwaniom. Zarząd jest ogniwem spajającym strategiczne cele i zadania niezbędne do ich osiągnięcia, a jednocześnie siłą napędową naszego sukcesu.

Strategia biznesowa DESSO
  • Poleć tę stronę
  • twitter
  • linkedin
  • facebook
  • email